Masteri

Masteri

Là hệ thống mành cuốn kéo tay siêu nặng cho những ô cửa hoặc vách kính lớn đến 20m2. Với đầu kéo tỷ lệ 1:4, giúp mành hoạt động bằng một lực kéo nhẹ nhàng đến bất ngờ.

 

Nội dung đang được cập nhật...